Events
Upcoming Events - Christmas Party
  • Event: Christmas Party
  • Date: Dec 28, 2014
  • Location: Qormi

Il-kumitat jixtieq javza il-membri li il-party tal-milied li jsir kull sena ha jkun fi 28 ta Dicember 2014 wara ir-rizultat.

Prezz Euro 5.00 li jinkludi abundanza ta finger food u zewg drinks.

Kullhadd huwa mistieden biex jigi u jideverti mal-hbieb f'dawn iz-zmien ta ferh u hena.

Grazzi,

Kumitat